ทีมวิจัย มข.พัฒนาชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Gen.2.0 ส่งมอบ รพ.

ทีมวิจัย มข.พัฒนาชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Gen.2.0 มอบ รพ.

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับชุด KKU-PAPR Suit ป้องกัน COVID-19 ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มข.ร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยทีมนักวิจัยทั้ง 2 หน่วยงาน ได้คิดประดิษฐ์นวัตกรรมชื่อ PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) หรือชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

พัฒนาโดย ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.ทินกร คำแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และตน ซึ่งชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ เป็นอุปกรณ์ที่ขาดแคลน และราคาสูงในขณะนั้น โดยทีมนักวิจัยได้เริ่มพัฒนา KKU-PAPR Suit เริ่มจาก Gen.1.0 Gen.1.2

ทีมวิจัย มข.พัฒนาชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Gen.2.0 ส่งมอบ รพ.

 

รศ.ดร.จีรนุชกล่าวอีกว่า รุ่นล่าสุด Gen.2.0 ที่มีคุณสมบัติเป็น PAPR99-PAPR100 ชุดดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ใหักับบุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งรับการสนับสนุนงบบริจาคกว่า 8 แสนบาท ในการค้นคว้า ทดลองสร้างชุดต้นแบบ และผลิต จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมาคมปึงเถ่ากงม่า-ขอนแก่น และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตชุด PAPR Suit ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งมอบไปแล้ว 54 ชุด มีต้นทุนต่อชุดราคา 5,000 บาท

“กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ในการส่งมอบชุด KKU-PAPR Suit ไปยังโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานจริง ทีมนักวิจัยได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์ ว่าทำให้เกิดความมั่นใจในการทำหัตถการต่างๆ ให้กับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเป็นสิ่งที่สร้างแรงผลักดันให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เดินหน้าต่อไป ในการร่วมขับเคลื่อนในพัฒนางานวิจัย การคิดค้น และประดิษฐ์นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์สังคมระดับประเทศ และระดับนานาชาติ” รศ.ดร.จีรนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ muskie-lures.com

UFA Slot

Releated