‘องค์การค้า’ จับมือ ‘สสวท.’ เดินหน้าผลิตหนังสือเรียนปี’66

‘องค์การค้า’ จับมือ ‘สสวท.’ เดินหน้าผลิตหนังสือเรียนปี’66

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยภายหลังแถลงข่าว “ความร่วมมือเดินหน้า การผลิตหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2566” ว่า องค์การค้าของ สกสค.ได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง 4 ช่วงชั้น

รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งตำราของ สสวท.นั้น มีนักวิชาการที่มีความรู้เป้นผู้เขียนขึ้น ดังนั้นเราสามารถมั่นใจเรื่องคุณภาพได้เป็นอย่างดี เมื่อมีเนื้อกาที่ดีแล้ว การจัดพิมพ์ตำราก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่ง น.ส.ตรีนุช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เน้นย้ำกับองค์การค้าว่า จะต้องจัดส่งหนังสือให้เร็วที่สุด

“ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 องค์การค้าได้จัดพิมพ์ตำราบางส่วนเสร็จแล้ว และเริ่มจัดส่งสู่ร้านค้าและโรงเรียนแล้ว ส่วนหนังสือที่ยังขาด จะเร่งพิมพ์เพิ่มเติม และจะทยอยส่งถึงมือนักเรียนให้เสร็จก่อนภายในเดือนเมษายน มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 แน่นอน” นายพัฒนะ กล่าว

‘องค์การค้า’ จับมือ ‘สสวท.’ เดินหน้าผลิตหนังสือเรียนปี’66

ด้านนายธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สสวท. มีภารกิจหลักในการจัดทำหลักสูตร หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาศักยภาพครูและสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ สสวท. ได้มอบสิทธิการพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเรียน ตลอดจนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาให้องค์การค้าของ สกสค.เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งจัดส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ที่ใกล้จะถึงนี้

“ขณะเดียวกันศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี IPST Learning Space ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้เป็นศูนย์รวมเครื่องมือช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างได้มาตรฐานประกอบด้วยระบบคลังความรู้ ระบบการสอบออนไลน์ Project 14 ศูนย์รวมคลิปวีดิโอบทเรียนออนไลน์ครบทุกช่วงชั้นและห้องสมุดออนไลน์ e-libary ทั้งหมดออกแบบมาให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของ สสวท. เป็นตัวช่วยที่ครูสามารถใช้งานควบคู่กันเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกในทุกพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายธีระเดช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ muskie-lures.com

แทงบอล

Releated